Jan Szyszko o kształtowaniu Puszczy Białowieskiej przez człowieka

04 Grudnia 2017

Minister środowiska Jan Szyszko powiedział, że Puszcza Białowieska od wieków była kształtowana przez człowieka i są na to dowody. W Polskiej Akademii Nauk trwa międzynarodowa debata niezależnych ekspertów, między innymi, o pochodzeniu Puszczy Białowieskiej. Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina decyzje ministra Jana Szyszki w sprawie Puszczy Białowieskiej powinny wynikać z naukowych przesłanek. "Bardzo by mi zależało na tym, abyśmy nasze decyzje polityczne opierali przede wszystkim na argumentach naukowych", mówi wicepremier. "Jestem przekonany, że minister Szyszko jako wybitny naukowiec będzie kierować się przesłankami naukowymi", dodał Jarosław Gowin. Szef resortu środowiska powiedział, że podczas rozprawy w Luksemburgu będzie miał "konkretne dokumenty". "Zachował się jedyny egzemplarz operatów urządzeniowych, które zawierają mapy gospodarowania lasem w latach 1921-1923", mówił Jan Szyszko. Mapy te, jak wyjaśnił minister, zostały spalone podczas drugiej wojny światowej. "Jeden operat ocalał, jest zamknięty u mnie w sejfie jako dowód", powiedział Jan Szyszko. 20 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe wstrzymanie prac w Puszczy Białowieskiej. Unijni sędziowie podtrzymali tym samym wcześniejszą decyzję. O zaprzestaniu prac do czasu wydania ostatecznego postanowienia wniosła Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie niektórych dyrektyw ptasiej i siedliskowej, co może spowodować nieodwracalne szkody w bioróżnorodności Puszczy. Szef resortu środowiska Jan Szyszko zapewnia, że na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzone są tylko działania ochronne i jest to - jak mówi - zgodne z postanowieniem unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Proces w tej sprawie odbędzie się 12 grudnia. 

Dodaj komentarz

Powrót