Mjanma: Papież Franciszek apeluje o pokój

28 Listopada 2017

Papież Franciszek spędził dzisiejsze popołudnie w stolicy Mjanmy - Naypiydaw. Po uroczystym powitaniu przed Pałacem Prezydenckim odbyło się spotkanie Papieża z prezydentem kraju Htin Kyaw oraz osobno z Aung San Suu Kyi (fot.), radcą stanu, a de facto szefową rządu Mjanmy. W centrum kongresowym papież Franciszek wygłosił następnie przemówienie skierowane do przedstawicieli władz, parlamentarzystów, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego oraz do korpusu dyplomatycznego. „Niech żyje Mjanma” - tymi słowami zakończył swe wystąpienie w Naypiydaw Papież Franiciszek. W swoim przemówieniu akcentował konieczność działań na rzecz pojednania i tworzenia warunków dla pokoju w Mjanmie. Podkreślał potrzebę budowania społeczeństwa niewykluczającego ze swych szeregów nikogo ze względu na pochodzenie, wiarę, kulturę i tradycję cywilizacyjną. Podstawą takiego procesu jest sprawiedliwość i przestrzeganie praw człowieka. Według Papieża przyszłością Mjanmy musi być pokojowe współistnienie różnych grup etnicznych, poszanowanie prawa i szacunek dla każdej osoby ludzkiej. Konflikty nie mogą być rozwiązywane za pomocą siły. Wskazywał, iż wspólnoty religijne powinny odgrywać istotną rolę w wielkiej pracy na rzecz budowy pojednania i narodowej integracji. Podkreślił, iż różnice religijne nie mogą być źródłem podziałów i nieufności, a różniące się od siebie wspólnoty wyznaniowe mogą być siłą w budowaniu jedności, wybaczenia i tolerancji. Ojciec święty zwrócił także uwagę, iż ogromną rolę w budowaniu nowej Mjanmy musi odegrać młodzież, dlatego tak ważna jest jej edukacja nie tylko w sferze wiedzy, ale także w sferze wartości etycznych. 

Dodaj komentarz

Powrót