Obchody 187. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

26 Listopada 2017

W Warszawie odbyły się uroczystości związane ze 187. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego. Przy pomniku upamiętniającym uczestników bitwy pod Olszynką Grochowską została odprawiona msza święta. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentu, rządu i samorządu. List od marszałka Marka Kuchcińskiego odczytał poseł PiS Andrzej Melak. Podkreślił w nim, że był to pierwszy wielki zryw niepodległościowy Polaków pod zaborami rosyjskimi. Choć nie pokonaliśmy wrogów, powstanie wpisało się w polską historię, a jego ofiary nie poszły na marne, ponieważ kilkadziesiąt lat później, w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Magdalena Merta z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podziękowała wszystkim organizatorom obchodów. Podkreśliła, że pamięć o powstaniu listopadowym jest bardzo ważna dla naszego narodu. "Obchody to symbol, że wciąż są Polacy, którzy chcą pamiętać o naszej historii" - powiedziała Magdalena Merta. Po przemówieniach odczytano apel poległych. Potem przedstawiciele władz i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod pomnikiem powstańców. Powstanie Listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku i trwało do października roku następnego. Był to zryw narodowy przeciwko carskiej Rosji. Początkowo powstańcy odnosili sukcesy. Udało się między innymi opanować Warszawę. Po podjęciu uchwały o detronizacji cara Mikołaja Pierwszego jako króla Polski, wojska rosyjskie przekroczyły granicę Królestwa i po kilku miesiącach walk zdusiły powstanie. 

Dodaj komentarz

Powrót