Beata Szydło na szczycie Partnerstwa Wschodniego

24 Listopada 2017

Polska zabiega, by Unia Europejska w kontaktach z krajami zza wschodniej granicy przeszła od deklaracji do konkretów. Tak mówiła premier Beata Szydło przed rozpoczęciem szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. „To, że są pewne decyzje dotyczące wiz, współpracy handlowej, infrastruktury to jest właśnie to o co chodzi Polsce - żebyśmy tę współpracę kierowali do zwykłych ludzi, do ludzi, którzy czekają na to, że ta współpraca przyniesie wymierne efekty w ich codziennym życiu” - powiedziała premier Beata Szydło. Na zakończenie szczytu zostanie przyjęta deklaracja, które wspomina o europejskich aspiracjach krajów Partnerstwa Wschodniego, ale mimo zabiegów, głównie Ukrainy, nie ma w niej mowy o europejskiej perspektywie. Dyskusja na szczycie ma dotyczyć czterech obszarów uznanych za priorytetowe - współpracy gospodarczej, usprawnienia połączeń transportowych i energetycznych, poprawy mobilności i wzajemnych kontaktów, oraz wzmocnienia rządów prawa. Współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego została rozpoczęta w 2009 roku z inicjatywy Polski i Szwecji i obejmuje Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś.

Dodaj komentarz

Powrót