CBOS: Polacy chcą reparacji wojennych od Niemców

22 Listopada 2017

Ponad połowa dorosłych Polaków (54 procent) uważa, że Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji za straty poniesione podczas II wojny światowej - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Przeciwna temu jest ponad jedna trzecia badanych (36 procent). Według CBOS, wprawdzie ponad połowa badanych Polaków popiera tę inicjatywę, jednak przeważa opinia, że nasz kraj, domagając się odszkodowań, może więcej stracić (45 procent badanych), niż zyskać (tak uważa 31 procent). Większość badanych uważa, że wypłacanie naszemu krajowi reparacji jest z moralnego punktu widzenia słuszne (70 procent), a ponadto sądzi, że Niemcom należy przypominać o ich odpowiedzialności za II wojnę światową i wynikających z tego zobowiązaniach (69%). Trzy czwarte ogółu ankietowanych (75 procent) nie wierzy w powodzenie ewentualnych starań o uzyskanie reparacji. Prawdopodobieństwo ich otrzymania określano średnio na 28 procent. Prawie trzy czwarte badanych (71 procent) obawia się, że domaganie się rekompensaty popsuje stosunki z Niemcami. Większość (60%) zgadza się ponadto z opinią, że żądania dotyczące wypłaty odszkodowań za straty poniesione podczas II wojny światowej mogą wywołać roszczenia Niemców dotyczące Ziem Zachodnich. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dodaj komentarz

Powrót