Trybunał UE: Polska musi zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej

20 Listopada 2017

Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Sędziowie z Luksemburga podtrzymali tym samym wcześniejszą, wstępną decyzje, którą zakwestionował rząd w Warszawie. W przypadku niewykonania postanowienia Trybunału Polska będzie musiała płacić karę w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro dziennie.
Decyzja sędziów jest jednoznaczna - z powodu wyjątkowej sytuacji i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. Sędziowie podjęli tę decyzję po wcześniejszym wysłuchaniu obu stron. Polska i Komisja Europejska przed miesiącem bronił swoich racji. Bruksela nakazała bowiem już wcześniej wstrzymanie prac, Warszawa kwestionowała tę decyzję. Według Komisji, powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. Minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał podczas rozprawy w Luksemburgu, że to właśnie prace prowadzone w Puszczy mają na celu ochronę siedlisk i są prowadzone tylko tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu wycinki ma obowiązywać do czasu zakończenia całej sprawy przed Trybunałem, w której Komisja zarzuca Polsce łamanie unijnego prawa. Rozstrzygnięcie tej sprawy może potrwać około roku. 

Dodaj komentarz

Powrót