Prezydent Duda rozmawiał o reparacjach od Niemiec

20 Listopada 2017

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z władzami Grecji na temat ewentualnych reparacji wojennych ze strony Niemiec. Działo się to w czasie pierwszego dnia wizyty prezydenta w Grecji. Poinformował o tym  szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał o tym z greckim prezydentem Prokopisem Pawlopulosem, który jest prawnikiem i naukowo zajmował się kwestiami odszkodowań wojennych. Sprawa pojawiła się także w czasie spotkania prezydenta z przewodniczącym parlamentu. Według polskich dyplomatów, nie jest wykluczone, że współpracę w tej sprawie podejmą wkrótce parlamenty Polski i Grecji. W lipcu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podjął temat reparacji od Niemiec w czasie konwencji Zjednoczonej Prawicy. Na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opinię prawną. Wynika z niej, że Polsce „przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione”. Ekspertyza podważa ważność podjętej w 1953 roku przez rząd Polski ludowej decyzji o ich zrzeczeniu się. Stwierdza również, że Niemcy nie wywiązały się w stosunku do Polski ze zobowiązań nałożonych przez Konferencję w Poczdamie w 1945 roku. Strona niemiecka krytykuje poruszanie tematu roszczeń reparacyjnych, bo - jak powiedział minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel - „będą one próbą pogorszenia bliskich i dobrych relacji, jakie przez lata rozwinęły się między Niemcami a Polską”. Z ekspertyzy przygotowanej przez służby prawne niemieckiego Bundestagu wynika, że Polsce nie przysługują reparacje. Straty i szkody materialne w mieniu państwowym i prywatnym, spowodowane przez Niemcy podczas wojny wyniosły, według szacunków, 260 miliardów przedwojennych złotych. To równowartość około 50 miliardów ówczesnych dolarów amerykańskich, czyli około 850 miliardów dzisiejszych dolarów. 

Dodaj komentarz

Powrót