Ziobro o efektach wprowadzenia konfiskaty rozszerzonej

20 Listopada 2017

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że dzięki działaniom Prokuratury Krajowej od marca 2016 roku zabezpieczono mienie podejrzanych o przestępstwa o wartości miliarda złotych. Na konferencji poświęconej rezultatom wprowadzenia instytucji konfiskaty rozszerzonej minister sprawiedliwości mówił, że wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych - w tym - zajmowania i konfiskaty majątków osób, które popełniły przestępstwo - jest dużym sukcesem prokuratury. Zbigniew Ziobro podkreślił, że oznacza to również zmianę w działaniach prokuratury. Zaznaczył, że znacznie zwiększyła się suma, którą udało się pobrać dzięki konfiskacie rozszerzonej. Prokurator Violetta Kowalska z Prokuratury Krajowej powiedziała, że dzięki nowym przepisom nastąpił wzrost wartości zabezpieczeń majątkowych. Zaznaczyła, że w pierwszym półroczu 2016 roku zabezpieczono ponad 160 milionów złotych, a w pierwszym półroczu 2017 roku (po wprowadzeniu nowych przepisów) prawie 500 milionów złotych. Violetta Kowalska dodała, że konfiskata rozszerzona jest chętnie stosowana przez prokuratorów. Podkreśliła, że pomiędzy pierwszym półroczem 2016 roku, a tym samym okresem 2017 roku, procentowy wzrost liczby spraw, w których zastosowano zabezpieczenie majątkowe, wyniósł od 20 do 190 procent. Przepisy o konfiskacie rozszerzonej zakładają między innymi, że to oskarżony będzie musiał udowodnić legalność korzyści majątkowych na 5 lat wstecz. W ustawie rozszerzono katalog przestępstw, wobec których można orzec konfiskatę rozszerzoną. Dotyczy to przestępstw, zagrożonych karą więzienia powyżej 5 lat. Konfiskatą mogą zostać również objęte przedsiębiorstwa, które były wykorzystywane do popełnienia przestępstwa. Chodzi o podmioty gospodarcze, przy pomocy których popełniono szczególnie groźne przestępstwa gospodarcze, polegające na przykład na praniu brudnych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Powrót