Minister Jan Szyszko podsumował dwa lata pracy

16 Listopada 2017

Walka ze smogiem, ochrona lasów, wspólny system segregacji odpadów oraz zdobycie praw do organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach. To zdaniem ministra środowiska Jana Szyszko najważniejsze osiągnięcia dwóch lat prac jego resortu. Jan Szyszko zwrócił uwagę, że konsekwentnie realizował program Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że przyszłoroczny szczyt klimatyczny w Katowicach to dla Polski wielka szansa. "Chciałbym, aby było to wydarzenie, które pokaże Polskę jako lidera w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, dla wzrostu gospodarczego, powiązanego nie tylko z trwałością stanu środowiska przyrodniczego, ale też z jego naprawą, nie tylko w Polsce, ale też na świecie" - dodał minister. Jan Szyszko skomentował też sprawę wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Zwrócił uwagę na to, że jest otwarty na dialog, ale ten temat trzeba poruszać na miejscu, w terenie, z ludźmi, którzy tam mieszkają, a nie w salach seminaryjnych. "Puszcza jest typowym przykładem tego w jaki sposób można doprowadzić poprzez dezinformację do pewnego szumu medialnego, który działa nie najlepiej na rzecz wizerunku Polski w układach międzynarodowych . Dialog powinien istnieć, ale powinien być prowadzony w terenie" - podkreślił Szyszko. 12 grudnia odbędzie się rozprawa odnośnie skargi złożonej przez Komisję Europejską na Polskę. Chodzi o niezastosowanie się do nakazu wstrzymania wycinki drzew na obszarach chronionych puszczy. Zdaniem Jana Szyszki, wnioski, które składa Komisja Europejska są rezultatem niedostatecznej wiedzy nt. mechanizmu programu NATURA 2000. Minister Szyszko zwrócił też uwagę, że udało się skutecznie obronić lasy państwowe. "Zgodnie z tym co mówiliśmy przed wyborami, zbierając ponad 3 miliony podpisów w obronie polskich lasów, 1 maja 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa, która mówi, że polska ziemia i polskie lasy nie mogą być sprzedawane w obce ręce. Prawo pierwokupu mają Polskie Lasy Państwowe" - dodał minister. Minister środowiska dodał, że Polski zmierza do tego, aby stać się neutralną klimatycznie. To oznacza emitowanie dwutlenku węgla w tej samej ilości co możliwość jego pochłaniania. Minister Szyszko przebywa w Bonn, przewodniczy polskiej delegacji podczas 23. szczytu klimatycznego. Jego celem jest osiągnięcie postępu w wypracowaniu zasad wdrażania Porozumienia paryskiego. Ostatecznie mają być one przyjęte właśnie podczas szczytu klimatycznego w Katowicach, w przyszłym roku. 

Dodaj komentarz

Powrót