PE krytykuje Polskę, chce uruchomić artykuł 7

15 Listopada 2017

Parlament Europejski skrytykował sytuację w Polsce i rozpoczął przygotowania do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie. Przegłosowali też poprawkę wzywającą polski rząd do potępienia - jak napisano - "ksenofobicznego i faszystowskiego marszu", który miał miejsce w Warszawie w sobotę. Europosłowie zlecili komisji swobód obywatelskich i sprawiedliwości przygotowanie sprawozdania o sytuacji w Polsce. Jeśli za kilka miesięcy zostanie ono przyjęte na sesji plenarnej wtedy Parlament Europejski wyśle wniosek do unijnych krajów stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do jego poparcia potrzeba 22 państw, a do przejścia do kolejnego etapu, czyli nałożenia sankcji, jednomyślności. W przyjętej dziś rezolucji europosłowie skrytykowali przeprowadzane reformy sądownictwa. Zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał nowych ustaw dopóki nie będą gwarantowały niezależności wymiaru sprawiedliwości. Wezwali też polskie władze do respektowania zaleceń Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej. Do dokumentu wpisano również między innymi o apel o zaprzestanie wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Dodaj komentarz

Powrót