Waszczykowski : Rezolucja PE nieuprawnioną ingerencją w sprawy Polski

13 Listopada 2017

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski skrytykował przygotowania do przyjęcia rezolucji Parlamentu Europejskiego o Polsce. Nazwał to nieuprawnioną ingerencją w sprawy wewnętrzne. Projekt rezolucji większości grup politycznych jest już przygotowany i w środę ma być głosowany. Polskie Radio dotarło do tego dokumentu. Jest w nim krytyka sytuacji w Polsce, w szczególności przeprowadzanych reform sądownictwa i zapowiedź rozpoczęcia przez Parlament Europejski procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Minister Waszczykowski powiedział w Brukseli, że jeszcze nie rozpoczął się proces legislacyjny dotyczący kolejnych zmian w sądownictwie. „Więc nie wiem po co trwa dyskusja i tym bardziej po co jest próba uruchomienia jakiegokolwiek mechanizmu przeciwko Polsce. Co wiedzą parlamentarzyści, w którym kierunku idą zmiany legislacyjne w Polsce, kiedy one jeszcze nie zostały wprowadzone do polskiego parlamentu? Uważam to za absolutną nieuprawnioną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski” - powiedział minister Waszczykowski.

Dodaj komentarz

Powrót