Nowoczesna oburzona rasistowskimi hasłami na Marszu Niepodległości

13 Listopada 2017

Nowoczesna złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów Marszu Niepodległości. Chodzi o niektóre hasła, jakie pojawiły się podczas tej imprezy, między innymi "Europa biała, albo bezludna". Posłowie Nowoczesnej napisali we wniosku, że jest to propagowanie faszyzmu, nawoływanie do nienawiści na tle rasowym oraz znieważanie grupy ludności ze względu na jej przynależność rasową. Rzeczniczka partii, Paulina Henning-Kloska powiedziała podczas konferencji prasowej w Sejmie, że nie można przejść obojętnie wobec takich haseł. Do kwestii podnoszonych między innymi przez posłów Nowoczesnej odniosło się ministerstwo spraw zagranicznych. W komunikacie resortu jako nieuprawnione określono prezentowanie incydentalnych wydarzeń, do których doszło podczas Marszu Niepodległości, jako elementów dominujących, o istotnym znaczeniu. "11 listopada w Warszawie zorganizowano cykliczny Marsz Niepodległości, w którym tysiące uczestniczących w nim osób mogły - pokojowo - dać wyraz swoim patriotycznym uczuciom. (...) Jednocześnie przypominamy, że polskie władze zdecydowanie potępiają poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych. " - wyjaśniło MSZ. "Marsz Niepodległości był wielkim świętem Polaków, różniących się w swoich poglądach, ale jednoczących się wokół wspólnych wartości: wolności i wierności Niepodległej Ojczyźnie" - podkreśliło ministerstwo. 

Dodaj komentarz

Powrót