Premier Szydło: Jest za wcześnie na wejście Polski do strefy euro

09 Listopada 2017

Premier Beata Szydło powiedziała, że jest jeszcze za wcześnie na wejście Polski do strefy euro. Szefowa rządu przemawiała podczas Forum Polityki Zagranicznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak podkreślała, strefa euro wyszła z kryzysu, ale Polska musi mieć pewność, że wejście do niej przyniesie korzyści obywatelom. Premier przyznała, że nasz kraj zobowiązał się wprowadzić euro wstępując do Unii, jednak obecnie byłoby to przedwczesne ze względu na "wiele znaków zapytania" dotyczących waluty. Jej zdaniem, Polacy powinni najpierw przekonać się, że ten krok będzie służył ich interesom gospodarczym oraz że ich głos w kształtowaniu europejskiej konkurencji liczy się. "Dla wszystkich powinno stać się najpierw oczywiste, że Polska będzie się z euro rozwijała szybciej niż obecnie" - podkreślała szefowa rządu. Podczas konferencji na Zamku premier opowiedziała się też za większymi uprawnieniami państw członkowskich w Unii kosztem Wspólnoty. Jak zaznaczyła, dopiero wtedy Europa będzie silna. Jej zdaniem, kształtowanie Europy pod kątem "wąskich potrzeb tylko jednej grupy" byłoby "scenariuszem porażki" Forum na Zamku Królewskim to coroczna debata o polskiej polityce zagranicznej z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego, ekspertów i mediów. Wiodącym tematem tegorocznego spotkania jest pozycja Polski w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie. 

Dodaj komentarz

Powrót