W Bonn rozpoczęła się Konferencja Klimatyczna

06 Listopada 2017

Dziś w Bonn rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna ONZ. Niemcy są jedynie organizatorem technicznym szczytu, prezydencję nad 23. sesją konferencji i faktycznym organizatorem jest państwo Fidżi. Konferencja, w której udział weźmie ponad 25 tys. uczestników potrwa do 17-go listopada. Konferencję otworzył minister spraw zagranicznych Salaheddine Mezouar z Maroka, gdzie rok temu odbył się poprzedni szczyt klimatyczny. Celem obecnego szczytu jest osiągnięcie porozumienia w kształtowaniu zasad wdrażania porozumienia paryskiego, które mają zostać przyjęte podczas ramowej konferencji w 2018 r. w Katowicach. W bońskiej konferencji udział weźmie ponad 25 tys. delegatów ze 197 krajów, w tym także delegacja z Polski, której przewodniczy minister Jan Szyszko. Konferencji towarzyszą liczne demonstracje organizowane przez organizacje ekologiczne. Większość protestów dotyczy węgla kamiennego i brunatnego. Ekolodzy domagają się natychmiastowej rezygnacji z węgla, jako źródła energii. Porozumienie paryskie zostało przyjęte podczas COP-21(konferencji klimatycznej) w grudniu 2015 r. w Paryżu, a następnie podpisane w kwietniu 2016 roku przez 195 państw-Stron Konwencji klimatycznej i Unię Europejską. W grudniu 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. szczytu klimatycznego ONZ - COP-24.

Dodaj komentarz

Powrót