Rodzice wydają coraz więcej na edukację swoich dzieci

03 Listopada 2017

W porównaniu z początkiem ubiegłego roku szkolnego wzrosły wydatki rodziców związane z potrzebami szkolnymi ich dzieci - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Chodzi o dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Nadal są one jednak nieco niższe niż przed dwoma laty. CBOS podaje, że w tym roku na podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, na przykład za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję, rodzice wydali średnio 1003 złote, czyli przeciętnie o 100 złotych więcej niż przed rokiem. Badanie pokazuje również, że nie tylko wzrosły przeciętne wydatki ponoszone przez rodziców na szkolną wyprawkę, ale także więcej osób niż poprzednio przekroczyło kwotę 500 złotych wydawaną na ten cel. Znacząco zatem zmalał odsetek rodzin, w których wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego nie przekraczają 500 złotych. CBOS podaje, że wzrost wydatków szkolnych nie spowodował rezygnacji z opłacania zajęć dodatkowych. W trwającym roku szkolnym po raz kolejny wzrosło zainteresowanie rodziców dodatkowymi płatnymi zajęciami edukacyjnymi lub ogólnorozwojowymi. Na te zajęcia swoje dzieci posyła albo zamierza posyłać 64 procent badanych. 

Dodaj komentarz

Powrót