USA: Republikanie proponują obniżkę podatków

02 Listopada 2017

Paul Ryan (fot.) i amerykańscy republikanie przedstawili plan największej od 30 lat reformy podatkowej. Jego głównym punktem jest obniżka podatków dla firm i korporacji. Plan przewiduje też uproszczenie systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Republikanie proponują zredukowanie liczby stawek podatku dochodowego od osób fizycznych z siedmiu do czterech. Najwyższa stawka na poziomie 39,6 procent zostanie utrzymana. Będzie ona obowiązywać najbogatszych Amerykanów zarabiających ponad 1 milion dolarów rocznie. Pozostali Amerykanie będą płacić niższe podatki. Plan zakłada jednak również likwidację niektórych ulg. Z 1000 do 1600 dolarów rocznie zostanie zwiększony odpis od podatku przypadający na każde dziecko. Największym beneficjentem reformy podatkowej będą firmy i korporacje. Plan Republikanów zakłada bowiem redukcję stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 35 do 20 procent. Celem tej redukcji jest zachęcenie amerykańskich przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych i przenoszenia produkcji do kraju. Autorzy planu liczą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Przedstawioną przez Republikanów reformę podatkową popiera Donald Trump. Prezydent chciałby, aby uchwalona przez Kongres ustawa trafiła na jego biurko do podpisu przed Bożym Narodzeniem. 

Dodaj komentarz

Powrót