Izrael jest gotowy powstrzymać irański program atomowy

26 Października 2017

Izrael jest gotów podjąć interwencję zbrojną, by powstrzymać Iran przed wyprodukowaniem bomby atomowej. Taką deklarację złożył izraelski minister wywiadu. Izrael Katz zapowiedział, że jeśli inicjatywy międzynarodowe podjęte ostatnio przez prezydenta USA Donalda Trumpa nie zapobiegną uzyskaniu przez Iran zdolności do wytworzenia broni jądrowej, Izrael sam podejmie akcję zbrojną. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił 13 października nową strategię wobec Iranu. Donald Trump nie potwierdził wywiązania się Iranu z zobowiązań wynikających z zawartego w 2015 roku porozumienia z USA, Wielką Brytanią, Chinami, Francją, Niemcami i Rosją. Prezydent zlecił Kongresowi zbadanie możliwości ponownego nałożenia sankcji na Iran. Dał na to parlamentowi 60 dni. Jak mówił minister wywiadu Izraela, jego kraj dąży do rewizji umowy z 2015 roku. Chce zwłaszcza zmiany wytyczonych w nim ram czasowych i narzucenia Iranowi bardziej restrykcyjnych warunków. Miałoby to zapobiec opracowaniu przez Teheran nowych wirówek do wzbogacania uranu.

Dodaj komentarz

Powrót