WSA uchylił pierwszą grzywnę nałożoną na prezydent Warszawy

25 Października 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił pierwszą z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Poinformowano o tym w komunikacie opublikowanym na stronie sądu. Grzywna w wysokości 3 tysięcy złotych została nałożona na prezydent Warszawy za to, że nie stawiła się na posiedzenie komisji. W komunikacie czytamy między innymi, że w obecnym stanie prawnym grzywna mogła zostać nałożona tylko na stronę postępowania czyli na miasto stołeczne Warszawa. "Prezydent miasta stołecznego Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie" - napisano w komunikacie. Sąd podkreślił, że prezydent Warszawy jako organ uprawniony do reprezentacji miasta mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście. "Nie wynika z tego jednak podstawa do nałożenia grzywny na organ uprawniony do reprezentowania miasta stołecznego Warszawy czy też na piastuna tego organu" - czytamy w komunikacie. Komisja weryfikacyjna za niestawienie się na jej posiedzeniu na Hannę Gronkiewicz-Waltz nałożyła grzywny o łącznej wysokości 40 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Powrót