TK: Ustawa o Sądzie Najwyższym częściowo niezgodna z konstytucją!

24 Października 2017

Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie w tej sprawie ogłosiła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, stojąca na czele pięcioosobowego składu rozpatrującego wniosek grupy parlamentarzystów PiS. Bez rozpoznania Trybunał pozostawił wniosek o uznanie czynności podjętych przez I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf za nieskuteczne. Na podstawie regulaminu z 2003 roku Sąd Najwyższy wybiera kandydatów na I prezesa, przedstawianych następnie prezydentowi. Wnioskodawcy wnosili, że konstytucję narusza fakt określenia zasad wyboru kandydatów na I prezesa w regulaminie, podczas gdy zagadanienie to powinno być uregulowane ustawą.

Dodaj komentarz

Powrót