Minister Kamiński przedstawił ustawę o jawności życia publicznego

23 Października 2017

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przedstawił projekt ustawy o jawności życia publicznego. Minister powiedział, że podstawowym celem ustawy jest zwiększenie przejrzystości państwa, a także zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Chodzi o funkcje rządowe i samorządowe, a także te sprawowane w spółkach skarbu państwa. Ustawa zastąpi trzy obowiązujące do tej pory akty prawne: ustawę o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, ustawę o lobbingu i ustawę o dostępie do informacji publicznej. Minister Kamiński podkreślił, że ustawa zwiększy zakres wiedzy obywateli o stanie majątkowym osób na wysokich stanowiskach. W ustawie ma też zostać między innymi uregulowany status tak zwanych sygnalistów, czyli osób, które informują o nieprawidłowościach w swoich instytucjach. Jak powiedział zastępca ministra Kamińskiego, Maciej Wąsik, osoby takie mogą być szykanowane w miejscu pracy, dlatego muszą być szczególnie chronione. Status sygnalisty będzie nadawał prokurator, jeśli dana osoba zgłosi wiarygodną informację o popełnieniu przestępstwa. Bez zgody prokuratora nie będzie można rozwiązać umowy o pracę z sygnalistą, zmienić warunków umowy ani zmienić miejsca wykonywania pracy przez sygnalistę. W ustawie zostanie też wprowadzony jeden formularz oświadczenia majątkowego dla wszystkich zobowiązanych do jego składania. "W jednolitym formularzu znajdą się również nowe pytania, tak, aby w sposób pełny można było ocenić stan majątkowy poszczególnych osób" - powiedział minister Kamiński. Zapewnił, że formularz został szczegółowo skonsultowany z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy na co dzień zajmują się kontrolą prawidłowości oświadczeń majątkowych. Nowy akt prawny wprowadza też jawny rejestr umów cywilno-prawnych, zawieranych zarówno przez administrację publiczną, jak i spółki skarbu państwa. Ma to, jak powiedział Mariusz Kamiński, zwiększyć kontrolę społeczną nad sposobem zarządzania majątkiem publicznym. Koordynator służb specjalnych zapowiedział, że projekt ustawy będzie szeroko konsultowany. "Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie, konkretne propozycje płynące ze strony organizacji społecznych" - powiedział Mariusz Kamiński dodając, że w najbliższym czasie ma się odbyć wysłuchanie publiczne w sprawie projektu. "Każdy dobry i konkretny pomysł, niezależnie kto go zgłasza, to prewencja antykorupcyjna" - dodał koordynator służb specjalnych. Minister powiedział, że nikt nie ma monopolu na najlepsze pomysły i jest bardzo ciekaw odzewu ze strony organizacji pozarządowych. "Jesteśmy gotowi do poważnego dialogu i współpracy w ostatecznym kształcie tego projektu. Liczę na konkretne pomysły, które będą zwiększały zakres transparentności naszego państwa i to, co jest niezwykle ważne, zakres kontroli społecznej nad sposobem zarządzania majątkiem publicznym" - powiedział Mariusz Kamiński. Minister zapowiedział prace nad ustawą o jawności życia publicznego w styczniu - zaraz po przeglądzie resortów, jakiego dokonywała wtedy premier Beata Szydło.

Dodaj komentarz

Powrót