Prezydent Warszawy zadowolona z werdyktu NSA

05 Października 2017

Prezydent Warszawy z zadowoleniem przyjęła wedykt Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił jej wnioski o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy prezydent Warszawy a Komisją Weryfikacyjną, badającą stołeczną reprywatyzację. Decyzję uzasadnił brakiem sporu kompetencyjnego między stronami, które prowadzą postępowania w w ramach różnych spraw procesowych. Hanna Gronkiewicz-Waltz zwróciła uwagę między innymi na to, że NSA uznaje komisję weryfikacyjna za organ administracji rządowej. Jej zdaniem uznanie równoległości i równorzędności postępowań - warszawskiego ratusza i komisji dowodzi, że zachowana została konstytucyjna zasada autonomii samorządu wobec władz centralnych. "Komisja weryfikacyjna nie ma funkcji nadrzednej nad nami" - podkreśliła prezydent Warszawy. Zapowiedziała, że - tak jak dotąd - nie planuje stawiać się na kolejne wezwania Komisji Weryfikacyjnej. Prezydent Warszawy skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioski dotyczące każdej sprawie badanej przez komisję. Dotychczas złożyła ich łącznie 7. Dzisiaj sąd rozpatrzył cztery z nich. Dotyczyły one nieruchomości Twarda 8 i 10 oraz Chmielna 70.

Dodaj komentarz

Powrót