Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło nowe prawo antyterrorystyczne

03 Października 2017

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło nowe prawo zaostrzające przepisy dotyczące walki z terroryzmem. Ustawa wzbudzała kontrowersje na lewicy, jak i na prawicy. Za przyjęciem ustawy głosowała zdecydowana większość. Przeciw niej byli deputowani skrajnej lewicy i prawicy z Frontu Narodowego oraz część republikanów, która uważa, że ustawa jest zbyt liberalna, by można było skutecznie walczyć z terroryzmem. Lewica jest zdania, że ogranicza ona prawa człowieka, gdyż między innymi nowe przepisy przewidują wzmocnienie kontroli na granicach, możliwość zamykania miejsc kultu podejrzanych o szerzenie ideologii terroryzmu, rewizje w nocy i kontrole osób, których zachowanie może sugerować, że są sympatykami dżihadu. Nowe prawo jest wprowadzone w miejsce stanu wyjątkowego, który obowiązuje we Francji od zamachów przed dwoma laty. Stan wyjątkowy wygasa w listopadzie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że od 2015 roku Francja jest narażona na ciągłe niebezpieczeństwo związane z atakami terrorystycznymi. Według tego samego źródła, dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego francuska policja mogła uniemożliwić przeprowadzenie licznych zamachów przygotowywanych przez terrorystów.

Dodaj komentarz

Powrót