Przyznano Nagrodę Nobla 2017 w dziedzinie fizyki

03 Października 2017

Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła, że tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki podzielą między siebie trzej badacze fal grawitacyjnych: Reiner Weiss, Barry Barish i Kip Thorne. Nagrodę przyznano za wkład w prace nad detektorem fal grawitacyjnych LIGO i ich obserwację. Nagrodzeni naukowcy przez cztery dekady uczestniczyli w projekcie badań nad falami grawitacyjnymi. Osiągnięciem programu było wykorzystanie gigantycznych interferometrów laserowych do pomiaru fal grawitacyjnych, przechodzących przez Ziemię. Do tej pory do badania wszechświata wykorzystywano wszelkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego i cząsteczek. Natomiast fale grawitacyjne są bezpośrednim świadectwem zaburzeń w samej czasoprzestrzeni. Ich pomiar i badanie umożliwia naukowcom obserwację zjawisk, które dotąd znaliśmy tylko z teorii. Na tych, którym udaje się uchwycić fale i zinterpretować ich rozchodzenie się, czeka wiele odkryć. Reiner Weiss otrzymał połowę nagrody, drugą podzielą się Barr Barish oraz Kip Thorne. W tym roku laureaci Nagrody Nobla otrzymają 9 milionów koron, czyli około 900 tysięcy euro. Dodatkowo dostaną pamiątkowy medal i dyplom.

Dodaj komentarz

Powrót