Fitch podnosi prognozy dla Polski

02 Października 2017

Amerykańska agencja ratingowa Fitch podniosła prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce z 3,3 do 4 procent. Prognozy wzrostu PKB w 2018 i 2019 roku pozostawiono bez zmian, na poziomie 3,2 procent. W raporcie agencji napisano, że "konsumpcja w Polsce korzysta z silnego rynku pracy - stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,8 procent - solidnego wzrostu płac oraz większych transferów do rodzin". Zdaniem agencji, przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych w drugiej połowie bieżącego roku zwiększy inwestycje.

Dodaj komentarz

Powrót